Cryolipolys med Powerlite Ice

Hudateljén är först i Östersund med att kunna erbjuda effektiv, icke-kirurgisk behandling av oönskade fettdepåer och celluliter med Powerlite Ice.

Powerlite Ice erbjuder en unik behandling av oönskade fettdepåer och celluliter och består av två delar; cryolipolys (kyla) och stötvåg. Metoden är väldigt effektiv på de områden som är svåra att träna bort, t.ex. mage, kärlekshandtag, bh-valkar etc. Behandlar även alla stadier av celluliter.

Behandlingen är ett icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning. Metoden är smärtfri och ger ett omgående resultat genom att huden stramas upp samt ett långsiktigt resultat efter ett par månader då fettcellerna upplösts och transporterats ur kroppen bl.a. via lymfsystemet. För ett varaktigt resultat är det viktigt att du i övrigt äter en hälsosam kost samt motionerar.

Resultat

Redan efter första behandlingen upplever du en uppstramning och/eller utslätning av huden och efter 15-60 dagar ett mer långsiktigt resultat. För att nå ett resultat som du som kund kommer att vara nöjd med behöver behandlingen upprepa. Vad gäller fettreducering rekommenderas initialt en kur om 4-6 behandlingar, behandlingen utförs varannan vecka. Efter kuren görs en utvärdering om det eventuellt behövs fler behandlingar. Vad gäller celluliter rekommenderas en grundkur på 7-14 behandlingar, en behandling i veckan.

 

Fakta och FAQ

Hur fungerar fettreducering med Powerlite Ice?

Vid behandlingar av fettreducering ligger huvuddelen av behandlingen på nedkylning av fettcellerna. Fettcellerna paralysera, slås sönder av stötvågorna och för att sedan gradvis lösas upp i kroppen. De skadade fettcellerna tas primärt hand om av kroppens lymfsystem och slussas naturligt ut ur kroppen. Endast en liten del, ca 10-20%, transporteras till levern där de tas om hand och förbränns. Studier visar att man inte får några förhöjda levervärden.

Huden tar inte skada av nedkylningen medan fettcellerna som är känsligare för nedkylning får en permanent skada och försätts i så kallad apoptos vilket innebär programmerad celldöd.

Hur fungerar cellulitreducering med Powerlite Ice?

Cellluliterna delas in i olika stadier/grader; grad 1, 2 och 3.

Grad 1 är sk. ödematösa celluliter som bara syns då man trycker ihop huden vilket tyder på att vätska har samlats i vävnaderna. Vid behandling av ödematösa celluliter växlar vi mellan kyla och stötvåg i kortare intervaller för att uppnå vaskulär gymnastik med en kärlsammandragning som direkt följs av en kärlutvidgning.

Grad 2 och 3 är sk. fibrösa celluliter då bindväven börjat dra ihop sig. Vid grad 2 är apelsinhuden synlig även när man står upp, vilket beror på att vatten, fett och slaggprodukter klumpats ihop i vävnaden och att cirkulationen börjat försämras. Vid grad 3 ser man celluliterna även då man ligger, vilket betyder att slaggämnena börjat bilda en geleaktig massa som så småningom antar allt fastare konsistens. Behandlingen av fibrösa celluliter syftar till att lösa upp bindväven och vi använder kylan för att minska känseln så att vi sedan kan använda stötvågen för att lösa upp de blockerade fibrösa banden.

Vad ska jag tänka på inför en behandling med Powerlite Ice?

 • Konsultera alltid en hudterapeut om vad som gäller just för dig.
 • Undvik mat och dryck 2 timmar innan en fettreducerande behandling av magen.
 • Fundera över hur din vardag ser ut med kost och motion.

Vad händer under behandlingen?

 • Första delen av behandlingen är nedkylning i kombination med vakuum. Beroende på vad du vill behandla så varierar temperaturen och tiden för cryolipolysen från -8° till 0°/2° och mellan 7-20 minuter.
 • Hudterapeuten går över området som ska behandlas med kylmunstycket.
 • En kontakt-gel läggs på området så att proben för stötvågsterapin lätt och smärtfritt kan förflyttas över huden.
 • Hudterapeuten går över området med stötvågsproben.
 • Beroende på vad som ska behandlas så varierar tiden för stötvågsterapi från 5-20 minuter.

Vad händer efter behandlingen?

 • Direkt efter behandling kommer man att uppleva en uppstramande känsla och reduktion av fettdepån/celluliten.
 • I ovanliga fall kan man bli lite öm på det behandlade området.
 • Undvik mat 1 timme efter en fettreducerande behandling av magen.

När kan jag upprepa behandlingen?

 • Behandling för reduktion av fettdepåer upprepas varannan vecka.
 • Behandling för reduktion av celluliter upprepas varje vecka.